Filmy szkoleniowe zrealizowane dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej prezentujące obsługę maszyn górniczych. Zdjęcia realizowane głównie pod ziemią.

Obsługa urządzeń i maszyn górniczych w filmach VR skraca szkolenie załogi.

Gaszenie pożaru
Kolejka podwieszana
Kolejka